HAUTAJAISTEN MUISTILISTA – HOIDETTAVAT ASIAT

Surun kohdatessa tilanne voi olla entuudestaan vieras jo käytännön järjestelyiden suhteen. Olemme koonneet omaisten avuksi oheiset listauksen muistettavista asioista, tueksi surun hetkenä.

Hautauslupa

Hautauslupa on lupa hautaamiseen ja se toimitetaan ennen hautausta siihen seurakuntaan, jonka hautausmaalle vainaja haudataan tai tuhkahautauksessa siihen seurakuntaan, jossa tuhkaus toimitetaan.

Hautausluvan saa vainajaa viimeksi hoitaneelta lääkäriltä tai jos kyseessä on ruumiinavaus, niin sen tehneeltä patologilta tai obduktio-osastolta.
Hautauslupaa ette kuitenkaan tarvitse heti, vaan asioiden järjestelyn voitte aloittaa ilman sitä. Autamme tarvittaessa hautausluvan hankkimisessa ja sen toimittamisessa seurakuntaan.

Kuolintodistus on eri asia, kuin hautauslupa. Kuolintodistuksen omainen saa pyytäessään vainajaa hoitaneelta lääkäriltä. Ruumiinavauksen oltua kyseessä kuolintodistus tulee omaiselle kotiin, mutta sen tulo saattaa kestää kuukauden ja ylikin.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus täytyy pitää kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Sitä varten tarvitaan aukoton sukuselvitys vainajasta syntymästä kuolemaan saakka. Siinä tulee ilmetä kuolinpesän varat, velat ja saatavat. Tarvitaan myös virkatodistukset kuolinpesän osakkaista eli niistä, jotka perivät vainajan omaisuutta. Perinnöstä täytyy maksaa veroa. Siksi perunkirjoitus jätetään verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.

Lisätietoja:

Hautausavustus

Vainajalla voi joskus olla oikeus hautausavustukseen työsuhteen perusteella. Kysy asiasta viimeiseltä työnantajalta. Varattoman vainajan hautauskuluihin voi anoa toimeentulotukea kotikunnan sosiaalipalvelutoimistosta.

Perhe-eläke

Leski ja lapset voivat saada perhe-eläkettä. Perhe-eläke turvaa omaisten toimeentuloa, kun perheen huoltaja on kuollut. Jos kuollut omainen on ollut ansiotyössä, perhe voi saada työeläkelain mukaista perhe-eläkettä. Jos perheen tulot ovat pienet, Kelan perhe-eläke täydentää työeläkkeiden perhe-eläkettä.

Hautaus

Hautaus voidaan toimittaa joko arkku- tai tuhkahautauksena. Keskustelkaa lähiomaisten kesken siitä, oliko vainajalla itsellään toivetta hautausmuodosta.
Perinteisessä arkkuhautauksessa kukkalaitteet lasketaan yleensä kappelissa/kirkossa tai haudalla siunaustilaisuuden jälkeen. Arkkuhautauksessa tarvitaan 6 kantajaa arkun kuljettamista kirkkoon, haudalle ja laskua varten. Kantajia järjestyy tarvittaessa myös meidän kauttamme.

Tuhkahautauksessa arkku jää siunaustilaisuuden jälkeen yleensä paikalleen kappeliin. Mikäli siunaus tapahtuu kirkossa, niin siunauksen jälkeen arkku kannetaan ruumisautoon, joka vie arkun tuhkaukseen. Tuhkauksen jälkeen tuhka voidaan haudata uurnassa, sijoittaa uurnaholviin tai sirotella muistolehtoon. (Sirottelun tekee seurakunnan työntekijä virka-aikana).

Ennen yhteydenottoa seurakuntaan tai hautaustoimistoon olisi hyvä miettiä lähiomaisten kesken mm. seuraavia asioita:

 • mille hautausmaalle vainaja haudataan,
 • arkkuhautaus vai tuhkaus,
 • onko olemassa vanha hautapaikka vai tuleeko uusi hautapaikka,
 • mikä siunauspäivä olisi sopivin,
 • tapahtuuko siunaus kappelissa vai kirkossa ja
 • muistotilaisuuden paikka ja aika.

Väestörekisteriin kuuluvat eivät välttämättä tarvitse siunaustilaisuutta, mutta yleensä omaiset haluavat sellaisen järjestää.
Kun asiat ovat selvinneet, niin kaikki edellä mainitut asiat voidaan hoitaa joko suoraan seurakunnan kanssa tai hautaustoimistomme kautta.

Seurakunnasta saadaan seuraavat tiedot:

 • hautapaikka,
 • siunaustilaisuuden aika ja paikka,
 • papin ja kanttorin yhteystiedot,
 • muistotilaisuuspaikka,
 • uurnanlaskuaika ja
 • mahdolliset haudan hoitosopimukset.

Hautaustoimistossa

 • sovitaan hautausjärjestelyistä, mikäli ette vielä ole olleet yhteydessä seurakuntaan,
 • valitaan arkku, uurna ja arkkulaite (kukkalaite),
 • sovitaan kuljetuksista,
 • varataan pitopalvelu muistotilaisuuteen,
 • suunnitellaan omaisten kukkavihkot,
 • laaditaan kuolinilmoitus lehteen,
 • tilataan valokuvaus sekä
 • tehdään lisäkaiverrus vanhaan hautakiveen tai tilataan uusi hautakivi.

Ota yhteyttä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Leena Mäkipää-Koivumäki, yrittäjä

Kari Mäkipää, yrittäjä

Päivystys iltaisin

050 362 9670 / 050 362 9690

Asiakaspalvelu / ajanvaraus , puh.050 365 4576